Του είπε ο Άγιος: Πήγαινε στα μνήματα και βρίσε τους νεκρούς

677

Πήγε ένας μοναχός στον και του είπε:

– Αββά, πες μου λόγο, πώς θα σωθώ;

Και λέει ο Γέροντας:
– Πήγαινε στα μνήματα και βρίσε τους νεκρούς.

Πήγε λοιπόν ο αδελφός, έβρισε και λιθοβόλησε τους νεκρούς και ήρθε και το είπε στο Γέροντα. Του λέει ο Γέροντας:

– Τίποτα δε σου είπαν;

– Όχι.

– Πήγαινε πάλι αύριο και επαίνεσέ τους

Πήγε λοιπόν ο αδελφός και τους επαίνεσε με τα λόγια «Απόστολοι, άγιοι και δίκαιοι» και ήρθε προς το Γέροντα και του είπε:
– Τους εξύμνησα

– Τίποτα δε σου απάντησαν;

– Όχι.

– Είδες πόσο τους ατίμασες και τίποτα δε σου είπαν; Έτσι κι εσύ, εάν θέλεις να σωθείς, γίνε νεκρός. Ούτε την αδικία των ανθρώπων ούτε τη δόξα τους να μη λογαριάζεις, όπως κάνουν οι νεκροί, και θα μπορέσεις να σωθείς.