Τι σημαίνει στο Ευαγγέλιο το «Ο Ελισσαίος εξυγίανε με αλάτι τα στείρα ποτάμια της Ιεριχώ» ;

4690

Ευαγγέλιο: Ό Ελισαίος θεράπευσε με αλάτι τα στείρα ποτάμια της Ιεριχώ, παρακινούμενος στη θεραπεία κατά τρόπο ευαγγελικό, και σαν να έβλεπε προς το μέλλον.

Γιατί τα νερά ήταν τύπος όλης της ανθρωπότητας, πού ήταν άγονη ως προς την αρετή και άκαρπη ως προς την ευσέβεια.

Το αλάτι, πού έχει την ιδιότητα και τη δύναμη να διεισδύει πόντου, ήταν τύπος της διδασκαλίας του Κυρίου, όπως ο ίδιος λέγει στους αποστόλους του· «Εσείς είστε το αλάτι της γης». Ματθ. 5,13

Ό Ελισαίος, τέλος, ήταν τύπος του ίδιου του Δημιουργού και Δεσπότη, γιατί εκείνοι που διαφυλάττουν καθαρή την εικόνα προς τον Δημιουργό, απέκτησαν από αυτόν το χάρισμα να επιτελούν μαζί του και θαύματα.

Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης