Πως θα κάνω τον Θεό να με ελεήσει;

3514

Από μας εξαρτάται το να μας ελεήση ο . Αν κάνουμε έργα, που είναι άξια της ευσπλαγχνίας Του, άξια της φιλανθρωπίας Του, θα μας ελεήση ο Θεός.

Εάν, όμως, δεν ελεούμε τον εαυτό μας, ποιος θα μας λυπηθή;
Λυπήσου τον πλησίον σου και θα σε λυπηθή και ο ίδιος ο Θεός…

Πως, λοιπόν, έχεις την αξίωση να ελεηθής, όταν συ ο ίδιος δεν κάνης τίποτε άξιο της ευσπλαγχνίας;