Όταν βρίσκεσαι έξω από εκκλησία, φώναζε μυστικά: «Ελέησέ με!»

630

Και όταν βρίσκεσαι έξω από την εκκλησία, φώναζε μυστικά: «Ελέησέ με!».

Φώναζε με τη σκέψη σου, χωρίς να κινείς τα χείλη σου. Γιατί ο Θεός μας ακούει και όταν σωπαίνουμε.

Δεν απαιτείται τόσο τόπος, όσο τρόπος προσευχής. Και στο λουτρό αν είσαι, να προσεύχεσαι.

Όπου κι αν είσαι, να προσεύχεσαι. Όλη η κτίση είναι Nαός του Θεού. Εσύ ο ίδιος είσαι Nαός του Θεού, και ψάχνεις τόπο για να προσευχηθείς;