Ο πονηρός παθαίνει αυτό που φοβάται…

431

Ο πονηρός φοβάται τον επικείμενο θάνατο, ο κλέφτης φοβάται τον διαρρήκτη, ο δολοφόνος φοβάται το σπαθί, ο υπερήφανος φοβάται την αισχύνη…

ο άρπαγας φοβάται την πείνα, ο γαστρίμαργος φοβάται την ασθένεια και ο συκοφάντης φοβάται την κρίση της αλήθειας. Αυτό που φοβάται ο πονηρός είναι αυτό που θα πάθει.

Ο δίκαιος επιθυμεί την καθαρή συνείδηση, αγαθές σκέψεις, ειρήνη, ελεημοσύνη, αγάπη, αλήθεια και πραότητα. Ο Θεός του τα δίνει αυτά, ενόσω ακόμη, βρίσκεται εδώ στη γη.

Ο δίκαιος επιθυμεί την Βασιλεία του Θεού, τον Παράδεισο, την συντροφιά των άγγελον και των άγιων, τη, θεωρία του Προσώπου του Θεού στην αιώνια ζωή.

Ο Θεός του τα δίνει όλα αυτά, όταν τον καλέσει να έλθει προς Αυτόν.

Ω! Πόσο δίκαιος είναι ο Κύριος προς τον πονηρό άνθρωπο και πόσο φιλεύσπλαχνος προς τον δίκαιο! Αυτό που ο πονηρός φοβάται να μην πάθει, ο Κύριος επιτρέπει να το πάθει• αυτό που ο δίκαιος φοβάται, ο Κύριος το αφαιρεί απ’ αυτόν.

Τι φοβάται ο δίκαιος; Μόνον την αμαρτία. Ο Θεός αφαιρεί την αμαρτία απ’ τον δίκαιο και κατευθύνει τα πόδια του στον δρόμο της αρετής.

Ο Θεός προστατεύει τον δίκαιο από τα κακά πνεύματα, που σπέρνουν την αμαρτία και αρδεύει με τη, Χάρη Του τους σπόρους της αρετής μέσα στην καρδιά του.

’Ω! Κύριε Παντεπόπτα, φύλαξε μας από τους δρόμους του πονηρού, από το κέρδος του πονηρού και από τον φόβο του πονηρού!

Βοήθησε τις ασταθείς καρδιές μας να γίνουν σταθερές: να επιθυμούν μονάχα ο,τι είναι ευάρεστο σ’ Εσένα. Διότι αυτό που είναι ευάρεστο σε Εσένα θα νικήσει στο τέλος και θα βασιλεύσει• και καθετί άλλο θα παραδοθεί στην παρακμή και τη λήθη.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εν απωλεία ασεβής περιφέρεται, επιθυμία δε δικαίου δεκτή.
(ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 10,24)