Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίοπας για τους Μοναχούς των έσχατων καιρών

2532

Ο  έζησε στήν Αίγυπτο καί στήν αρχή ήταν ληστής. Αλλά τό φώς τής γνώσης καί τής μετανοίας δέν άργησε νά φωτίσει τόν δρόμο του.

Η μεγάλη επιείκεια πού έδειξε πρός αυτόν κάποιος χριστιανός, ενώ αυτός τόν είχε βλάψει, επέφερε στόν Μωυσή ψυχική ανακαίνιση.

Πίστεψε, έγινε χριστιανός καί κατόπιν μοναχός. Αγωνίστηκε σκληρά μέσα στήν έρημο καί απέκτησε μεγάλη πνευματική σύνεση καί αρετή. Η φήμη του έφερνε στό ερημητήριό του πολλούς χριστιανούς, πού άκουγαν μέ δέος τή διδασκαλία του κατά τής υπερηφάνειας καί τής κατάκρισης.

«Είμαι», έλεγε, «ο χειρότερος τών αμαρτωλών. Τά περασμένα μας αμαρτήματα πρέπει νά τά έχουμε πάντα μπροστά μας καί νά λυπούμαστε γι αυτά. Αυτό είναι η καλύτερη μέθοδος γιά νά φυλάξουμε τόν εαυτό μας, μέ τήν βοήθεια τού Θεού, ασφαλή.

Άν νομίσουμε ότι είμαστε πνευματικά όρθιοι, τότε ακριβώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος μήπως πέσουμε. Γιά νά μή φοβόμαστε τόν Θεό, οφείλουμε νά φοβόμαστε πολύ τόν εαυτό μας, δηλαδή τίς αδυναμίες καί τά πάθη μας».

Μέ τέτοια αγία ζωή, ο Μωϋσής έφθασε στό 75ο έτος τής ηλικίας του. Ώσπου ξαφνικά, ειδωλολάτρες ληστές εισέβαλαν στό σπήλαιό του καί τόν σκότωσαν μέ μαχαίρια. (Σύμφωνα όμως μέ τήν Συναξαριακή πηγή τού Άγιου Νικόδημου, ο Άγιος Μωϋσής απεβίωσε ειρηνικά).
Η μνήμη του εορτάζεται στις 28 Αυγούστου.

Μεταξύ των άλλων είχε πει για τους μοναχούς των έσχατων καιρών:

«Οι μοναχοί θα περπατούν ανάμεσα στους θορύβους και στις ταραχές, εσκοτισμένοι, ανωφελείς και ράθυμοι, μη επιμελούμενοι την αρετή, υποδουλωμένοι στα πάθη της αμαρτίας και θα συναναστρέφονται μέσα στις πόλεις χωρίς φόβο θεού, με λαιμαργία και οινοποσία

Στις μέρες εκείνες θα βασιλεύει το μίσος και η διχόνοια στα κοινόβια μοναστήρια. Θα χει-ροτονούνται ηγούμενοι και ποιμένες των μοναχών, άνθρωποι αδόκιμοι, μη διακρίνοντες την δεξιάν οδό από την αριστερά και πολλοί μοναχοί θα απορρίψουν το σχήμα για να παντρευτούν».