Μην ξεχνάς ποτέ ότι…

3856

, αγάπησε τον Κύριο! Και μην ξεχνάς ποτέ: Απόδειξη της αγάπης σου προς Αυτόν είναι η τήρηση των εντολών Του.

Αρχή της αγάπης σου είναι η τελωνική ταπείνωση.

Πλήρωμα της αγάπης σου είναι η νίκη κατά των δαιμονικών παθών και η κάθαρση της καρδιάς σου.

Αποτέλεσμα της αγάπης σου είναι η κατοίκηση στην καρδιά σου Εκείνου που είπε·

«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» (Ματθ. 5. 8).