Μέγας Βασίλειος: Να ψάλλεις και με το πνεύμα σου και με το νου σου…

257

“Θα προσεύχομαι με το πνεύμα μου αλλά θα προσεύχομαι και με το νου μου. Θα ψάλλω με το πνεύμα μου αλλά θα ψάλλω και με το νου μου” (Α΄Κορ. ιδ΄15)

“Στο ναό του Θεού ο καθένας λέει λόγια δοξολογίας. Είναι παρόντες οι άγιοι άγγελοι, οι οποίοι καταγράφουν τα λόγια.

Είναι παρών ο Κύριος και εξετάζει τις διαθέσεις αυτών που εισέρχονται. Η προσευχή του καθενός είναι φανερή στο Θεό. Ποιος με ειλικρινή διάθεση, ποιος με πόθο ζητεί να γνωρίσει τα επουράνια.

Ας ψάλλει η γλώσσα, και ας ερευνά ο νους το νόημα αυτών που ελέχθησαν, ώστε να ψάλλεις και με το πνεύμα σου και με το νου σου. Σπείρε δοξολογία, για να θερίσεις η βασιλεία των ουρανών στεφάνια και τιμές και επαίνους”.

Του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, Εις ΚΗ΄Ψαλμόν, ΕΠΕ 5, 128-130.