Κάθε άνθρωπος έχει το Σταυρό του…

1027

: Εσύ κουβαλάς το δικό σου Σταυρό έστω κι αν είναι πολύ μικρός, ίσα με ένα δάχτυλο.

Ο Σταυρός είναι απόλυτα απαραίτητος σε κάθε χριστιανό, χρειάζεται για την σωτηρία του, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς.

Μάλιστα! Ο καθένας φέρεις το δικό του Σταυρό.

Ακόμα και ο σαρκωμένος Θεός έφερε το σταυρό Του. Και μάλιστα ο δικός Του σταυρός ήταν βαρύτερος απ’ όλους, σα να συμπήκνωνε στο δικό Του σταυρό τους σταυρούς όλων των ανθρώπων.

Και πρόσεξε: Ο Θεός κουβαλάει το σταυρό Του και τον βοηθάει ένας άνθρωπος, ο Σίμων ο Κυρηναίος. Παίρνει το σταυρό από Εκείνον και τον κουβαλάει ο ίδιος.

Αυτό σημαίνει πως όταν κουβαλάμε το σταυρό μας βοηθάμε με τον ίδιο τον Κύριο να κουβαλάει το σταυρό, προετοιμαζόμαστε δηλαδή να γίνουμε διάκονοί Του στον ουρανό, στο χορό των ασώματων δυνάμεων…

Τι υψηλή κλήση!