Αυτοί που πολεμούν τον Θεό, πολεμούν τον εαυτό τους

80

Μα ο Θεός δεν πολεμιέται. Αυτοί, που Τον πολεμούν, πολεμούν τον εαυτό τους.

Ποιος είναι που μπορεί να πολεμήση τον Θεό; Ο Θεός με ένα νεύμα Του μας εξαφανίζει.

Άγιος Ευμένιος Σαριδάκης

Διαβάστε τον βίο του Αγίου Ευμενίου Σαριδάκη, ΕΔΩ