Αυτό πρέπει να γράψετε στα σπίτια σας για ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ – Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

1559

O όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί της Αντιόχειας και ήταν ακόμα παπάς πριν γίνει Δεσπότης είπε στους Χριστιανούς:

Να πάτε να γράψετε όλοι επάνω στους τοίχους “Χριστός μεθ’ ημών στήτω” και εννοούσε ότι: “Ο Χριστός είναι μαζί μας, σπίτι μου να σταθείς, όχι να πέσεις”. Και πράγματι όπου οι Χριστιανοί επίστευσαν, δεν εράγισε το σπίτι κανενός. Όπου τον κορόιδεψαν έπεσαν τα σπίτια!

Αργότερα οι πιστοί μιμούμενοι τους πονεμένους αδερφούς της Αντιόχειας, επικαλούμενοι και την βοήθεια της Παναχράντου μητρός των, τοποθετούν την Βρεφοκρατούσα εικόνα Της με την επίκληση “Χριστός μεθ΄ημών στήτω”, πάνω απο την κύρια είσοδο του σπιτιού τους, απολύτως βέβαιοι για την προστασία Της.

Ταίς της Θεοτόκου πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.