Αν ποτέ δεις κάποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα ή άρχοντα…

709

Άγιος Αναστάσιος Επίσκοπος Αντιοχείας: Αν ποτέ δεις κάποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα η άρχοντα η επίσκοπο, μην απορήσης, μήτε να κατηγορήσης την πρόνοια του Θεού.

Αλλά μάλλον μάθε απ᾽ αυτό και πίστευε ότι παραδιδόμεθα σε τέτοιους τυράννους εξ αιτίας των ανομιών μας, κι όμως πάλι δεν αφήνουμε τα κακά μας έργα…

Αγίου Αναστασίου Επισκόπου Αντιοχείας, “περί αναξίων αρχόντων”.