Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Κανένας δεν θα ήταν ειδωλολάτρης, αν ήμασταν εμείς χριστιανοί όπως πρέπει

965

Να ζούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη βλασφημείται εξαιτίας μας το όνομα του Θεού.

Δεν θα χρειαζόντουσαν πολλά λόγια, αν έλαμπε η ζωή μας. Δεν θα χρειαζόντουσαν διδάσκαλοι, αν παρουσιάζαμε έργα. Κανένας δεν θα ήταν ειδωλολάτρης, αν ήμασταν εμείς χριστιανοί, όπως πρέπει.

Βλέπουν, δυστυχώς, τη ζωή μας επιλήψιμη, βλέπουν ψυχές χωματένιες. Και εμείς σαν και αυτούς θαυμάζουμε τα χρήματα, μάλιστα πολύ περισσότερο.

Σκιαζόμαστε και εμείς τον θάνατο. Φοβόμαστε και εμείς τη φτώχεια. Στις αρρώστιες το ίδιο δυσανασχετούμε. Τη δόξα και την εξουσία το ίδιο και εμείς αγαπάμε.

Από πού, λοιπόν, να πιστέψουν; Από θαύματα; Μα δεν γίνονται. Μήπως από τη συμπεριφορά μας; Μα χάθηκε. Μήπως από την αγάπη μας; Αλλά ούτε ίχνος αγάπης έχουμε.