Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: «Ο φθόνος που κατατρώγει τον άνθρωπο»

605

Ο περί φθόνου

Ο φθόνος μετατρέπει τον άνθρωπο σε Διάβολο.

Τον μετατρέπει σε άγριο δαίμονα. Από φθόνο έγινε ο πρώτος φόνος· έτσι αγνοήθηκε η φύση, έτσι μολύνθηκε η γη.

Τίποτα πιο ολέθριο δεν τρυπώνει στις ψυχές των ανθρώπων, από το πάθος του φθόνου, ο οποίος πολύ λίγο λυπεί και κάνει κακό στους άλλους, αφού το μεγαλύτερο κακό το παθαίνει πρώτα αυτός που φθονεί.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος