Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2020
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Euaggelio

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 5 Ιουλίου 2020

Ευαγγέλιο Κυριακής:  Κατά Ματθαίο, Η'(8) 5-13 - Εισελθόντι δέ αυτώ εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν καί λέγων Κύριε, ο παίς μου βέβληται εν τή οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. καί λέγει αυτώ ο Ιησούς εγώ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 22-33 - ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον (δ΄ 18-23): Τω καιρώ εκείνω, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε δύο αδελφούς... Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και ᾿Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν· ήσαν γαρ...

Τι είναι το Εωθινό Ευαγγέλιο;

Εωθινό Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου, δηλαδή νωρίς το πρωί. Η ετοιμολογία της λέξης εωθινός είναι "πρωινός". Το εωθινό Ευαγγέλιο αναγιγνώσκεται μέσα στο Ιερό Βήμα, δεξιά της Αγίας Τράπεζας...

Γιατί στο Ευαγγέλιο δεν γίνεται καθόλου λόγος περί ευτυχίας;

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Σε μια ορφανή… Εμένα μου φαίνεται, ότι το Ευαγγέλιο θα μπορούσε να ονομαστεί «το Βιβλίο της Ευτυχίας» και η διδαχή του Χριστού «διδαχή περί ευτυχίας». Εσένα σίγουρα σε μπέρδεψε το ότι στο Ευαγγέλιο...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 - Είπεν ο Κύριος· πας όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς· όστις δ᾿ αν αρνήσηταί...

Ποιοι ήταν οι «αδελφοί» του Κυρίου; – Τι λένε τα Ευαγγέλια;

Χριστός: Πέντε πρό­σω­πα χα­ρα­κτη­ρί­ζον­ται στα Ευ­αγ­γέ­λια ως α­δελ­φοί του Κυ­ρί­ου. Τα ο­νό­μα­τά τους εί­ναι Ι­ά­κω­βος (μεγάλος και μικρός), Ι­ω­σής, Ι­ού­δας και Σί­μων (Ματθ. 13, 55. Μαρκ. 6, 3). Ως προς τη σχέ­ση τους με τον...
Euaggelio

To Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12: Τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ειστήκει ο ᾿Ιησούς και έκραξε λέγων· ᾿Εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω. ῾Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή,...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 9 Μαΐου 2020 – Του Αγίου Χριστοφόρου

Ευαγγέλιο σήμερα: Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (ΙΕ´ 17-27, ΙϚ´ 1-2): 17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Ιω. ιβ’ 1-18: Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει·...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ