Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ο Νέας Ιωνίας Γαβριήλ αναλύει το Ευαγγέλιο της Κυριακής – Η δικαιοσύνη του Θεού

Νέας Ιωνίας Γαβριήλ: Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ αναλύει το Ευαγγέλιο της Κυριακής. • «Η Δικαιοσύνη του Θεού» • «Πώς θα μας κρίνει ο Θεός;» Ο Ν. Ιωνίας Γαβριήλ αναλύει το ευαγγέλιο της Κυριακής. Μπορείτε να δείτε όλα...

Μάθε ποιος έχει Πνεύμα Άγιο

Άγιο Πνεύμα: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής - Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ έλεγε, το πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ψυχή μας, διότι τότε όλα θα αλλάξουν μέσα στην ψυχή...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Μαρτίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 1 - 12 - 1 Καί εισήλθε πάλιν εις Καπερναούμ δι ημερών καί ηκούσθη ότι εις οίκόν εστι. 2 καί ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τά πρός τήν θύραν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Φεβρουαρίου 2022

Ευαγγέλιο:ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ/ 31 - 46 - 31 Όταν δέ έλθη ο υιός τού ανθρώπου εν τή δόξη αυτού καί πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού ... 32 καί...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Φεβρουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΕ/ 11 - 32 - 11 Είπε δέ Άνθρωπός τις είχε δύο υιούς. 12 καί είπεν ο νεώτερος αυτών τώ πατρί πάτερ, δός μοι τό επιβάλλον μέρος τής ουσίας. καί διείλεν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Φεβρουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 10 - 14 - 10 Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις τό ιερόν προσεύξασθαι, ο είς Φαρισαίος καί ο έτερος τελώνης. 11 ο Φαρισαίος σταθείς πρός εαυτόν ταύτα προσηύχετο ο Θεός, ευχαριστώ σοι...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 35 – 43 – 35 Εγένετο δέ εν τώ εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά τήν οδόν προσαιτών. 36 ακούσας δέ όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τί είη ταύτα. 37 απήγγειλαν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Ιανουαρίου – Του Αγίου Αντωνίου

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ´ 12 - 19 - 12 και εισερχομένου αυτού εις τινα κώμην απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόρρωθεν, 13 και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες· Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. 14 και...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Αυγούστου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Λουκάν (ι΄ 38-42, ια΄ 27-28) - Τω καιρώ εκείνω, εισήλθεν ο Ιησούς εις κώμην τινά. Γυνή δε τις ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τήδε ην αδελφή καλουμένη Μαρία, η...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Ιουλίου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον (ε΄ 14-19) - Είπεν ο Κύριος· υμείς εστε το φως του κόσμου. Ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη· ουδέ καίουσι λύχνον και τιθέασι αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ᾿ επί την λυχνίαν,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »