Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 2 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιζ/ 18 - 26 - 18 καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον ... 19 και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, ίνα και αυτοί ώσιν ηγιασμένοι εν...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 1 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 23 - 33 - 23 και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν αμήν αμήν λέγω υμίν ότι όσα αν αιτήσητε τον πατέρα εν τω ονόματί μου, δώσει υμίν. 24...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 31 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 15 - 23 - 15 πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν. 16 μικρόν και ουκέτι θεωρείτέ με, και πάλιν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιζ/ 1 - 13 - 1 Ταύτα ελάλησεν Ιησούς, και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα δόξασόν σου τον υιόν, ίνα και ο υιός...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιδ/ 10 - 21 - 10 ου πιστεύεις ότι εγώ εν τω πατρί και ο πατήρ εν εμοί εστι ; τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν, απ εμαυτού ου λαλώ ο...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 26 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ια/ 2 - 15 - 2 ο δε Ιωάννης ακούσας εν τω δεσμωτηρίω τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού ... 3 είπεν αυτώ συ ει ο ερχόμενος η έτερον...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 25 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΔ/ 36 - 53 - 36 Ταύτα δε αυτών λαλούντων αυτός ο Ιησούς έστη εν μέσω αυτών και λέγει αυτοίς Ειρήνη υμίν. 37 πτοηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρείν. 38...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 24 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιβ/ 36 - 47 - 36 έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως ίνα υιοι φωτός γένησθε. Ταύτα ελάλησεν Ιησούς, και απελθών εκρύβη απ αυτών. 37 Τοσαύτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 20 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 27 - 38 - 27 τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσί μοι, 28 καγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι αυτοίς, και ου μη απόλωνται εις...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 19 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 17 - 28 - 17 δια τούτό με ο πατήρ αγαπά, ότι εγώ τίθημι την ψυχήν μου, ίνα πάλιν λάβω αυτήν. 18 ουδείς αίρει αυτήν απ εμού, αλλ εγώ τίθημι αυτήν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »