Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε´ 1 - 20 - 1 Και ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης εις την χώραν των Γεργεσηνών. 2 και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτώ εκ των μνημείων...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ/ 20 - 27 - 20 Καί έρχονται εις οίκον καί συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μή δύνασθαι αυτούς μηδέ άρτον φαγείν. 21 καί ακούσαντες οι παρ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν έλεγον γάρ...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α/ 16 - 22 - 16 Περιπατών δέ παρά τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας είδε Σίμωνα καί Ανδρέαν τόν αδελφόν αυτού τού Σίμωνος, βάλλοντας αμφίβληστρον εν τή θαλάσση ήσαν γάρ αλιείς... 17 καί...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »