Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 5 Αυγούστου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ´ 32 - 39 - 32 Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος τους μαθητάς αυτού είπε· Σπλαγχνίζομαι επί τον όχλον, ότι ήδη ημέραι τρεις προσμένουσί μοι και ουκ έχουσι τι φάγωσι· και απολύσαι...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 5 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 10 - 18 - 10 Καί επηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες Τί ούν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν δεί ελθείν πρώτον;  ... 11 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς Ηλίας μέν...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 5 Αυγούστου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 12 - 21 - 12 Τότε προσελθόντες οι μαθηταί αυτού είπον αυτώ Οίδας ότι οι Φαρισαίοι εσκανδαλίσθησαν ακούσαντες τόν λόγον; 13 ο δέ αποκριθείς είπε Πάσα φυτεία ήν ουκ εφύτευσεν ο...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »