Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 4 Ιουλίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ´ 14 - 17 - 14 εξελθόντες δε οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον κατ’ αυτού, όπως αυτόν απολέσωσιν. 15 Ο δε Ιησούς γνούς ανεχώρησεν εκείθεν· και ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, και εθεράπευσεν αυτούς...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 18 - 23 - 18 Περιπατών δέ παρά τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας είδεν δύο αδελφούς, Σίμωνα τόν λεγόμενον Πέτρον καί Ανδρέαν τόν αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις τήν θάλασσαν ήσαν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »