Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιε/ 21 - 28 - 21 και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. 22 και ιδού γυνή Χαναναία από των ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγασεν αυτώ λέγουσα Ελέησόν...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 1 - 13 - 1 Καί εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από τού ιερού καί προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αυτώ τάς οικοδομάς τού ιερού. 2 ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς Ου...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 22 – 24: 22 Καί έρχεται είς τών αρχισυναγώγων, ονόματι Ιάειρος, καί ιδών αυτόν πίπτει πρός τούς πόδας αυτού… 23 καί παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγων ότι Τό θυγάτριόν μου εσχάτως έχει...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »