Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 28 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 20 - 26 - 20 Τότε ήρξατο ονειδίζειν τας πόλεις εν αίς εγένοντο αι πλείσται δυνάμεις αυτού, ότι ου μετενόησαν· 21 Ουαί σοι, Χοραζίν, ουαί σοι, Βηθσαιδά· ότι ει εν Τύρω...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Ιουνίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 9 - 15 - 9 Μή κτήσησθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τάς ζώνας υμών, ... 10 μή πήραν εις οδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον άξιος γάρ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Ιουνίου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίο, Κεφάλαιο ΣΤ'(6) 22-33 - ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »