Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Αυγούστου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ´ 16 - 26 - 16 Και ιδού εις προσελθών είπεν αυτώ· Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον; 17 ο δε είπεν αυτώ· Τι με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 3 - 12 - 3 Καί προσήλθον αυτώ οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν καί λέγοντες αυτώ Ει έξεστιν ανθρώπω απολύσαι τήν γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν; 4 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 27 Αυγούστου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 23 - 33 - 23 Εν εκείνη τή ημέρα προσήλθον αυτώ Σαδδουκαίοι, οι λέγοντες μή είναι ανάστασιν, καί επηρώτησαν αυτόν 24 λέγοντες Διδάσκαλε, Μωσής είπεν, εάν τις αποθάνη μή έχων τέκνα,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »