Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 23 Ιανουαρίου 2024

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 23 - 28 - 23 Και εγένετο παραπορεύεσθαι αυτόν εν τοις σάββασι διά των σπορίμων, και ήρξαντο οι μαθηταί αυτού οδόν ποιείν τίλλοντες τους στάχυας. 24 και οι Φαρισαίοι έλεγον αυτώ· Ίδε...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 35 - 43 - 35 Εγένετο δέ εν τώ εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά τήν οδόν προσαιτών. 36 ακούσας δέ όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τί είη ταύτα. 37 απήγγειλαν δέ...

To Ευαγγέλιο του Σαββάτου 23 Ιανουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 15 – 22 – 15 Τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω. 16 καί αποστέλλουσιν αυτώ τούς μαθητάς αυτών μετά τών Ηρωδιανών λέγοντες Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι αληθής...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »