Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 22 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 23 - 31 - 23 όταν δε διώκωσιν υμάς εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλλην· αμήν γαρ λέγω υμίν, ου μη τελέσητε τας πόλεις του Ισραήλ έως αν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 21 - 23 - 21 Ου πάς ο λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις τήν βασιλείαν τών ουρανών, αλλ ο ποιών τό θέλημα τού πατρός μου τού εν τοίς ουρανοίς. 22...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 22 Ιουνίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 23 - 25 - 23 Καί περιήγεν όλην τήν Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς αυτών καί κηρύσσων τό ευαγγέλιον τής βασιλείας καί θεραπεύων πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »