Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ´ 13 - 23 - 13 Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτισθήναι υπ’ αυτού. 14 ο δε Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων· Εγώ χρείαν...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ι/ 17 - 27 - 17 και εκπορευομένου αυτού εις οδόν προσδραμών εις και γονυπετήσας αυτόν επηρώτα αυτόν Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω ίνα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω ; 18 ο δε Ιησούς είπεν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 22 Δεκεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 11 - 16 - 11 καί λέγει αυτοίς Ός άν απολύση τήν γυναίκα αυτού καί γαμήση άλλην, μοιχάται επ αυτήν 12 καί εάν γυνή απολύσασα τόν άνδρα γαμηθή άλλω, μοιχάται. 13...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου 2019

Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον (1: 1-25): Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »