Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 1 - 13 - 1 και εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από του ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αυτώ τας οικοδομάς του ιερού. 2 ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ου...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 22 - 24 - 22 Καί έρχεται είς τών αρχισυναγώγων, ονόματι Ιάειρος, καί ιδών αυτόν πίπτει πρός τούς πόδας αυτού... 23 καί παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγων ότι Τό θυγάτριόν μου εσχάτως...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 35 - 46 - 35 καί επηρώτησεν είς εξ αυτών, νομικός, πειράζων αυτόν καί λέγων 36 Διδάσκαλε, ποία εντολή μεγάλη εν τώ νόμω; 37 ο δέ Ιησούς έφη αυτώ Αγαπήσεις Κύριον...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »