Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 19 Ιουλίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 24 - 30 - 24 Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων Ωμοιώθη η βασιλεία τών ουρανών ανθρώπω σπείραντι καλόν σπέρμα εν τώ αγρώ αυτού ... 25 εν δέ τώ καθεύδειν τούς ανθρώπους...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 19 Ιουλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 9 - 13 - 9 Καί μεταβάς εκείθεν ήλθεν εις τήν συναγωγήν αυτών 10 καί ιδού άνθρωπος ήν εκεί τήν χείρα έχων ξηράν καί επηρώτησαν αυτόν λέγοντες Ει έξεστι τοίς σάββασι...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Ιουλίου 2020

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίον (ε΄ 14-19) - Είπεν ο Κύριος· υμείς εστε το φως του κόσμου. Ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη· ουδέ καίουσι λύχνον και τιθέασι αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ᾿ επί την λυχνίαν,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »