Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 57 - 62 - 57 Εγένετο δε πορευομένων αυτών εν τη οδώ είπέ τις προς αυτόν· Ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη, Κύριε. 58 και είπεν αυτώ ο Ιησούς· Αι αλώπεκες φωλεούς...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 18 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 15 - 18 - 15 καί είπεν αυτοίς Υμείς εστε οι δικαιούντες εαυτούς ενώπιον τών ανθρώπων, ο δέ Θεός γινώσκει τάς καρδίας υμών ότι τό εν ανθρώποις υψηλόν βδέλυγμα ενώπιον...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 18 Νοεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 1 - 9 - 1 Έλεγε δέ καί πρός τούς μαθητάς αυτού Άνθρωπός τις ήν πλούσιος, ός είχεν οικονόμον, καί ούτος διεβλήθη αυτώ ως διασκορπίζων τά υπάρχοντα αυτού. 2 καί φωνήσας...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »