Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 17 ΜΑΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 17 ΜΑΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 17 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 5 - 14 - 5 επάρας ουν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολύς όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον Πόθεν αγοράσωμεν άρτους ίνα φάγωσιν ούτοι; 6 τούτο...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 17 Μαΐου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 1 - 13 - 1 Καί περιεπάτει ο Ιησούς μετά ταύτα εν τή Γαλιλαία ου γάρ ήθελεν εν τή Ιουδαία περιπατείν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι. 2 ήν δέ εγγύς...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 17 Μαΐου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ/ 46 - 54 - 46 Ήλθεν ούν πάλιν ο Ιησούς εις τήν Κανά τής Γαλιλαίας, όπου εποίησε τό ύδωρ οίνον. καί ήν τις βασιλικός, ού ο υιός ησθένει εν Καπερναούμ...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »