Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ϛ´ 45 - 53 - 45 Και ευθέως ηνάγκασε τους μαθητάς αυτού εμβήναι εις το πλοίον και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαιδάν, έως αυτός απολύση τον όχλον· 46 και αποταξάμενος αυτοίς...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 15 Σεπτεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 1 - 20 - 1 Καί ήλθον εις τό πέραν τής θαλάσσης εις τήν χώραν τών Γεργεσηνών. 2 καί εξελθόντος αυτού εκ τού πλοίου ευθέως απήντησεν αυτώ εκ τών μνημείων άνθρωπος...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Γ/ 20 - 27 - 20 Καί έρχονται εις οίκον καί συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μή δύνασθαι αυτούς μηδέ άρτον φαγείν. 21 καί ακούσαντες οι παρ αυτού εξήλθον κρατήσαι αυτόν έλεγον γάρ...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου

Ευαγγέλιο: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (8΄ 34- 9΄ 1) - Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »