Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 14 Ιανουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 1 - 11 - 1 Τότε ο Ιησούς ανήχθη εις την έρημον υπό του Πνεύματος, πειρασθήναι υπό του διαβόλου. 2 και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασεν. 3 και προσελθών...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 15 - 21 - 15 Ο δέ Ιησούς γνούς ανεχώρησεν εκείθεν καί ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, καί εθεράπευσεν αυτούς πάντας, ... 16 καί επετίμησεν αυτοίς ίνα μή φανερόν ποιήσωσιν αυτόν, 17 όπως...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »