Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιδ/ 10 - 42 - 10 και Ιούδας ο Ισκαριώτης, εις των δώδεκα, απήλθε προς τους αρχιερείς ίνα παραδώ αυτόν αυτοίς. 11 οι δε ακούσαντες εχάρησαν, και επηγγείλαντο αυτώ αργύρια δούναι και...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 14 Φεβρουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 9 - 13 - 9 αρχαί ωδίνων ταύτα. Βλέπετε δέ υμείς εαυτούς. παραδώσουσι γάρ υμάς εις συνέδρια καί εν ταίς συναγωγαίς αυτών δαρήσεσθε, καί επί ηγεμόνων καί βασιλέων σταθήσεσθε ένεκεν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 21 - 28 - 21 Καί εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος. 22 καί ιδού γυνή Χαναναία από τών ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγασεν αυτώ λέγουσα Ελέησόν...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »