Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 10 - 15 - 10 και τον λόγον εκράτησαν, προς εαυτούς συζητούντες τί εστι το εκ νεκρών αναστήναι. 11 και επηρώτων αυτόν λέγοντες, ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι Ηλίαν δεί ελθείν...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ η/ 30 – 34 – 30 και επετίμησεν αυτοίς ίνα μηδενί λέγωσι περί αυτού. 31 και ήρξατο διδάσκειν αυτούς ότι δει τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν, και αποδοκιμασθήναι από των πρεσβυτέρων...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 14 Δεκεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 22 - 26 - 22 Καί έρχεται εις Βηθσαϊδά, καί φέρουσιν αυτώ τυφλόν καί παρακαλούσιν αυτόν ίνα αυτού άψηται. 23 καί επιλαβόμενος τής χειρός τού τυφλού εξήγαγεν αυτόν έξω τής κώμης,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »