Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ιε/ 11 - 32 - 11 Είπε δε Άνθρωπός τις είχε δύο υιούς. 12 και είπεν ο νεώτερος αυτών τω πατρί πάτερ, δος μοι το επιβάλλον μέρος της ουσίας. και διείλεν...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 12 Φεβρουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 2 - 8 - 2 λέγων Κριτής τις ήν έν τινι πόλει τόν Θεόν μή φοβούμενος καί άνθρωπον μή εντρεπόμενος. 3 χήρα δέ ήν εν τή πόλει εκείνη, καί ήρχετο πρός...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 1 – 10 – 1 Εν εκείναις ταίς ημέραις πάλιν πολλού όχλου όντος καί μή εχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τούς μαθητάς αυτού λέγει αυτοίς… 2 Σπλαγχνίζομαι επί τόν όχλον,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »