Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 12 Αυγούστου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ´ 24 - 27 - 24 Ελθόντων δε αυτών εις Καπερναούμ προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνοντες τω Πέτρω και είπον· Ο διδάσκαλος υμών ου τελεί τα δίδραχμα; 25 λέγει, Ναί. και ότε...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 12 Αυγούστου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑ/ 12 - 14 - 12 Καί εισήλθεν ο Ιησούς εις τό ιερόν τού Θεού, καί εξέβαλε πάντας τούς πωλούντας καί αγοράζοντας εν τώ ιερώ... καί τάς τραπέζας τών κολλυβιστών κατέστρεψε καί...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 12 Αυγούστου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 24 - 28 - 24 Τότε ο Ιησούς είπεν τοίς μαθηταίς αυτού Εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αυτού καί ακολουθείτω μοι. 25 ός γάρ...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »