Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 11 Φεβρουαρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ/ 46 - 47 -  46 Προσέχετε από των γραμματέων των θελόντων περιπατείν εν στολαίς και φιλούντων ασπασμούς εν ταις αγοραίς και... πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και πρωτοκλισίας εν τοις δείπνοις, 47...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 11 Φεβρουαρίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 1 - 9 - 1 Καί εκπορευομένου αυτού εκ τού ιερού λέγει αυτώ είς τών μαθητών αυτού Διδάσκαλε, ίδε ποταποί λίθοι καί ποταπαί οικοδομαί. 2 καί ο Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτώ...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 11 Φεβρουαρίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ζ/ 24 – 30 – 24 Καί εκείθεν αναστάς απήλθεν εις τά μεθόρια Τύρου καί Σιδώνος. καί εισελθών εις οικίαν ουδένα ήθελε γνώναι, καί ουκ ηδυνήθη λαθείν. 25 ακούσασα γάρ γυνή περί...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »