Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Απριλίου

Ε΄ των Νηστειών - Της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας - Ευαγγέλιο: Μαρκ. ι´ 32-45: Τω καιρώ εκείνω, παραλαμβάνει ο ᾿Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού και ήρξατο αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν... ότι ιδού αναβαίνομεν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Απριλίου

Δ΄ Νηστειῶν - τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος - Ευαγγέλιο: Μάρκ. θ΄ 17-31: Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Μαρτίου

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως - Ευαγγέλιο Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1: Είπεν ο Κύριος όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι. ος γαρ αν θέλη την ψυχήν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Μαρτίου

Β΄ Κυριακή των Νηστειών - Ευαγγέλιο Μαρκ. β´ 1-12: Τω καιρώ εκείνω, εισήλθεν ο ᾿Ιησούς εις Καπερναούμ, και ηκούσθη ότι εις οίκόν εστι. Και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τα πρόςτήν θύραν· και ελάλει...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »