Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 5 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 27 - 30 - 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό του πατρός μου· και ουδείς επιγινώσκει τον υιόν ει μη ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις επιγινώσκει ει μη ο υιός...

Εορτή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου – Συναξάρι

Γιορτή σήμερα - 2 Δεκεμβρίου: Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ο διορατικός και Θαυματουργός - Ο Όσιος Γέρων Πορφύριος, κατά κόσμον Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1906 μ.Χ., στην Εύβοια, στο χωριό Άγιος Ιωάννης...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 32 - 40 - 32 Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον· ότι ευδόκησεν ο πατήρ υμών δούναι υμίν την βασιλείαν. 33 πωλήσατε τα υπάρχοντα υμών και δότε ελεημοσύνην. ποιήσατε εαυτοίς βαλάντια μη...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ´ 19 - 26 - 19 Και εζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς επιβαλείν επ’ αυτόν τας χείρας εν αυτή τη ώρα, και εφοβήθησαν τον λαόν· έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α´ 35 - 52 - 35 Τη επαύριον πάλιν ειστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο, 36 και εμβλέψας τώ Ιησού περιπατούντι λέγει· Ίδε ο αμνός του Θεού. 37 και...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Κ´ 1 - 8 - 1 Και εγένετο εν μια των ημερών εκείνων διδάσκοντος αυτού τον λαόν εν τώ ιερώ και ευαγγελιζομένου επέστησαν οι ιερείς και οι γραμματείς σύν τοις πρεσβυτέροις... 2...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 45 - 48 - 45 Και εισελθών εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας εν αυτώ και αγοράζοντας 46 λέγων αυτοίς· Γέγραπται ότι ο οίκός μου οίκος προσευχής εστιν· υμείς δε...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 - 27 - 18 Και επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων· Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; 19 είπε δε αυτώ ο Ιησούς· Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 25 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε´ 24 - 34 - 24 και απήλθε μετ’ αυτού· και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, και συνέθλιβον αυτόν. 25 Και γυνή τις ούσα εν ῥύσει αίματος έτη δώδεκα, 26 και πολλά παθούσα...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 12 - 28 - 12 είπεν ούν· Άνθρωπός τις ευγενής επορεύθη εις χώραν μακράν λαβείν εαυτώ βασιλείαν και υποστρέψαι. 13 καλέσας δε δέκα δούλους εαυτού έδωκεν αυτοίς δέκα μνάς και είπε...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »