Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023
Αρχική Ετικέτες ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ετικέτα: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 9 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε/ 33 - 41 - 33 Πάλιν ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις, ουκ επιορκήσεις, αποδώσεις δε τω Κυρίω τους όρκους σου. 34 εγώ δε λέγω υμίν μη ομόσαι όλως μήτε εν τω...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 8 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε/ 27 - 32 - 27 Ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις, ου μοιχεύσεις. 28 εγώ δε λέγω υμίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 7 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε/ 20 - 26 - 20 λέγω γαρ υμίν ότι εάν μη περισσεύση η δικαιοσύνη υμών πλείον των γραμματέων και Φαρισαίων, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών. 21 Ηκούσατε ότι...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 3 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ κα/ 14 - 25 - 14 Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς τοις μαθηταίς αυτού εγερθείς εκ νεκρών. 15 Ότε ουν ηρίστησαν, λέγει τω Σίμωνι Πέτρω ο Ιησούς Σίμων Ιωνά, αγαπάς με...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 2 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιζ/ 18 - 26 - 18 καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον ... 19 και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, ίνα και αυτοί ώσιν ηγιασμένοι εν...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 1 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 23 - 33 - 23 και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν αμήν αμήν λέγω υμίν ότι όσα αν αιτήσητε τον πατέρα εν τω ονόματί μου, δώσει υμίν. 24...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 31 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ι/ 15 - 23 - 15 πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγελεί υμίν. 16 μικρόν και ουκέτι θεωρείτέ με, και πάλιν...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιζ/ 1 - 13 - 1 Ταύτα ελάλησεν Ιησούς, και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα δόξασόν σου τον υιόν, ίνα και ο υιός...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 27 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ιδ/ 10 - 21 - 10 ου πιστεύεις ότι εγώ εν τω πατρί και ο πατήρ εν εμοί εστι ; τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν, απ εμαυτού ου λαλώ ο...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 26 Μαΐου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ια/ 2 - 15 - 2 ο δε Ιωάννης ακούσας εν τω δεσμωτηρίω τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού ... 3 είπεν αυτώ συ ει ο ερχόμενος η έτερον...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »