Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Αρχική Ετικέτες 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ετικέτα: 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εορτή του Αγίου Τύχωνος, του Θαυματουργού Επισκόπου – Συναξάρι

Γιορτή σήμερα - 16 Ιουνίου: Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός Επίσκοπος - Ο Άγιος Τύχων, έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονηρίου. Καταγόταν από ευσεβή οικογένεια... οι δε ενάρετοι γονείς του τον ανέθρεψαν «εν παιδεία...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 16 Ιουνίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 14 - 17 - 14 Τότε προσέρχονται αυτώ οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες· Διά τι ημείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθηταί σου ου νηστεύουσι; 15 και είπεν αυτοίς ο...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Ιουνίου 2022

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 27 - 32 - 27 Ηκούσατε ότι ερρέθη τοίς αρχαίοις, Ου μοιχεύσεις. 28 εγώ δέ λέγω υμίν ότι πάς ο βλέπων γυναίκα πρός τό επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τή...

Εορτή του Αγίου Τύχωνος

Γιορτή σήμερα - 16 Ιουνίου: Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος - Ο Άγιος Τύχων, έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονηρίου. Καταγόταν από ευσεβή οικογένεια... οι δε ενάρετοι γονείς του τον ανέθρεψαν «εν παιδεία...

Εορτή του Αγίου Τύχωνος – 16 Ιουνίου

Γιορτή σήμερα - 16 Ιουνίου: Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος - Ο Άγιος Τύχων, έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονηρίου. Καταγόταν από ευσεβή οικογένεια... οι δε ενάρετοι γονείς του τον ανέθρεψαν «εν παιδεία...
Euaggelio

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιουνίου

Ευαγγέλιο: ᾿Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12) - Κυριακή της Πεντηκοστής: Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ᾿Εάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ῾Ο πιστεύων εἰς...

Κυριακή της Πεντηκοστής

Κυριακή της Πεντηκοστής - Με βάση το Πάσχα εορτάζει 49 ημέρες μετά - 16 Ιουνίου 2019: «Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, την αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστός το θείον...

Εορτή του Αγίου Τύχωνος – 16 Ιουνίου

Γιορτή σήμερα - 16 Ιουνίου: Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος - Ο Άγιος Τύχων, έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονηρίου. Καταγόταν από ευσεβή οικογένεια... οι δε ενάρετοι γονείς του τον ανέθρεψαν «εν παιδεία...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Translate »