Ξεκινάει η νηστεία των Χριστουγέννων: Τι δεν τρώμε;

1572

: Τι φαγητά μπορούμε να τρώμε μέσα στη νηστεία πριν τα Χριστούγεννα;

Μπορούμε να φάμε ψάρι και αν ναι ποιες ημέρες; Πόσες ημέρες διαρκεί η νηστεία των Χριστουγέννων;

Πρέπει να τηρούμε τη νηστεία των Χριστουγέννων όλες τις ημέρες;

Επιτρέπεται το ελαιόλαδο στη νηστεία των Χριστουγέννων; Η νηστεία των Χριστουγέννων έχει δυο τυπικά;