Βυζαντινοί Ύμνοι της εορτής της Αναλήψεως

314

: Ο Θεόδωρος Βασιλικής ψάλλει ύμνους της εορτής της Αναλήψεως του Χριστού

Βυζαντινοί Ύμνοι της εορτής της Αναλήψεως του Χριστού. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Θεόδωρος Βασιλικός.