Το τέλος του Ιούδα και η δυσοσμία στον τόπο που κρεμάστηκε

147

Το τέλος του και η δυσοσμία στην περιοχή που κρεμάστηκε.

Το τέλος του Ιούδα και η έντονη δυσοσμία που επικρατούσε στον τόπο που κρεμάστηκε.

Δείτε τι λέει ο καθηγητής κ. Δημήτριος Λυκούδης