Τι συμβολίζει το θυμίαμα στα Άγια των Αγίων στη Θεία Λειτουργία;

741

Τι συμβολίζει το στα Άγια των Αγίων στη Θεία Λειτουργία;

Πότε και γιατί θυμιατίζουμε τα Άγια στη Θεία Λειτουργία; Τι συμβολίζει το θυμίαμα;