Τι πιστεύουν οι μουσουλμάνοι για την Σταύρωση του Χριστού;

4981

Σταύρωση Χριστού: Γενικά οι μουσουλμάνοι σέβονται και υπολήπτονται τον Ιησού. Τον θεωρούν έναν από τους μεγαλύτερους Απεσταλμένους που έστειλε ο Αλλάχ στην ανθρωπότητα.

Σχετικά πάντως με την Σταύρωση οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς δε σταυρώθηκε.

Ήταν το σχέδιο των εχθρών του Ιησού να τον σταυρώσουν, αλλά ο Αλλάχ τον Έσωσε και τον Εξύψωσε κοντά Του. Και απεικονίστηκε ο Ιησούς στον αντικαταστάτη του.

Οι εχθροί του Ιησού πήραν αυτόν τον άντρα νομίζοντάς τον για τον Ιησού, και τον σταύρωσαν, πιστεύοντας ότι ήταν ο Ιησούς.

Ο Αλλάχ είπε: „…. Είπαν: «Σκοτώσαμε τον Μεσσία Ιησού, τον υιό της Μαρίας, τον απεσταλμένο Του Αλλάχ».

Δεν τον σκότωσαν, ούτε τον σταύρωσαν, αλλά τους απεικονίστηκε σ’ άλλον άντρα (και σκότωσαν εκείνον τον άντρα)…)“(Κοράνιο, 4:157)