Τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για την Ορθοδοξία;

2695

Το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής διετέλεσε τέσσερις φορές Πρωθυπουργός της Ελλάδας και δύο φορές…

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι ήταν ένας πολιτικός ηγέτης που είχε καταφέρει να τον πιστέψουν και να τον αγαπήσουν πολλοί Έλληνες.

Η σχέση της Πολιτικής με την Εκκλησία ήταν πάντοτε ξεκάθαρη. Μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες, αναγνώριζαν την προσφορά της Εκκλησίας και στέκονταν στο πλευρό της αρωγός και θεματοφύλακας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συνήθιζε να λέει ότι «η Ορθοδοξία φώτισε τα βήματα του Γένους».

Συγκεκριμένα είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Ορθοδοξία, εμπλουτίζοντας την λαμπρή πολιτιστική παράδοση της κλασικής αρχαιότητας, απετέλεσε μαζί της το ισχυρό πνευματικό και ηθικό βάθρο του Ελληνισμού.

Τη συνεκτική του ουσία. Τον φωτοδότη του. Αλλά και την πηγή της δυνάμεώς του. Η Ορθοδοξία φώτισε τα βήματα του Γένους και κατηύθυνε την πορεία του κατά τη μακρά νύχτα της δουλείας. Γι’ αυτό και οι έννοιες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας συνυφάνθηκαν αναπόσπαστα στη συνείδηση του έθνους»

Κωνσταντίνος Καραμανλής, «Επίλεκτα κείμενα», σελ. 358