Τι είναι το Αρτοφόριο;

2215

Αρτοφόριο: Το Αρτοφόριο συγκαταλέγεται στα ιερά σκεύη της χριστιανικής Εκκλησίας και βρίσκεται στο Ιερό Βήμα του ναού, επάνω στην Αγία Τράπεζα.

Στο Αρτοφόριο φυλάσσεται Σώμα και Αίμα Χριστού σε μερίδες, όπου χρησιμοποιούνται για τη μετάληψη των πιστών σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν δεν μπορεί να τελεστεί η Θεία Λειτουργία.

Ο Άγιος Άρτος ή αλλιώς το Σώμα και το Αίμα του Χριστού που φυλάσσονται στο Αρτοφόριο, είναι παλαιά παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως αναφέρεται στον ΙΓ΄ Κανόνα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου ή σε γεγονός που αναφέρει ο Ευσέβιος Καισαρείας τον Γ΄ αιώνα.

Κατά την Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης που είναι η ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου, ο ιερέας εξάγει δυο αμνούς, ο ένας που πρόκειται να Κοινωνήσει μαζί με τους πιστούς και ο δεύτερος αφού καθαγιασθεί και εμβαπτισθεί στο Αίμα του Χριστού, τεμαχίζεται σε μικρές μερίδες και μετά από μια διαδικασία που ακολουθείται από τον ιερέα, φυλάσσεται εντός του Αρτοφορίου.