Θα περάσουμε δύσκολες μέρες, γιατί ο κόσμος δεν εξομολογείται, και αυτοί που εξομολογούνται δεν…

2363

Ο μακαριστός γέροντας Νεόφυτος (κατά κόσμον Ναούμ Σκαρκαλάς), πού εκοιμήθη εν Κυρίω τόν Μάιο τού 2005, άφησε μνήμη πολύ εναρέτου καί αγίου ανδρός.

Εφλέγετο από διάπυρο έρωτα πρός τόν Θεό καί τήν αγία Του Εκκλησία, τήν οποία διηκόνησε μέ πολύ ζήλο, μέ όλη τήν ζωή του..

Ο γέροντας δέν είχε ιδιαίτερο χάρισμα λόγου. Όμως τά απλά αλλά χαριτωμένα λόγια του ωφελούσαν πολύ τούς ακροατάς του. Παραθέτουμε ενδεικτικώς κάποια από αυτά:

~ Νά μή σταματήσετε τόν εκκλησιασμό καί τήν εξομολόγησι. Από τήν Εκκλησία βγαίνει η αγιότης. Μέσα από τήν Εκκλησία καί τά μυστήριά της δυναμώνει η πίστις μας. Εγώ,παιδί μου, από τό σπίτι στήν Εκκλησία καί από τήν Εκκλησία στό σπίτι. Έτσι νά κάνης καί σύ.

Νά πηγαίνουμε από τήν νύχτα στήν Εκκλησία. Όταν τελειώνη ο εξάψαλμος, νά κάνουμε τρείς μετάνοιες καί νά ζητούμε (νοερώς) τήν βασιλεία τού Θεού. Στό «Ευλογημένη η βασιλεία τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος» νά λέμε (νοερώς):

«Μέγα τό όνομα τής Αγίας Τριάδος». Νά μή φεύγουμε από τήν Θ. Λειτουργία πρίν τό «Διευχών» εκτός σοβαρού λόγου, γιατί μοιάζουμε τόν Ιούδα. Νά λέμε συχνά: «Ζή Κύριος Παντοκράτωρ» καί «Τό έλεός σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου».

Η προσευχή είναι τό Οξυγόνο τού Χριστιανού. Η προσευχή είναι συνομιλία μέ τόν Θεό. Όπως πάς, άς πούμε, στόν Νομάρχη καί λές έτσι εκείνο, αλλιώς τό άλλο, έτσι νά τά λές καί μέ τόν Θεό. Νά συζητάς μαζί Του.

Από τίς 12 τά μεσάνυχτα μέχρι τίς 5 τό πρωί ο ουρανός είναι ανοιχτός. Τότε ο φύλακας Άγγελος ανεβαίνει στόν Θεό καί εμείς πρέπει νά είμαστε στό σπίτι καί όχι έξω, γιατί είναι η ώρα πού πολεμά ο πονηρός.

Τίς ώρες αυτές νά κάνουμε προσευχή, παρακλήσεις καί ό ,τι άλλο μπορούμε, όταν μάλιστα έχουμε σοβαρό πρόβλημα καί θέλουμε βοήθεια από τόν Θεό. Νά Τού μιλάμε, όπως μιλάμε στόν πατέρα μας.

Οι προσευχές μας δέν ακούγονται πάντοτε, γιατί ο Θεός έχει γιά κάθε άνθρωπο τόν σκοπό του. Ξέρετε γιατί τό πολύ τό Κύριε ελέησον τό βαριέται καί ο Θεός; Γιατί είναι άδειο. Τό λέμε χωρίς νόημα.

Νά σηκώνεστε νωρίς τό πρωί, γιά νά τακτοποιήτε τά πνευματικά σας καθήκοντα. Στό νοικοκυριό νά είστε παράδειγμα. Νά είστε καθαροί αλλά όχι επίμονοι στά υλικά καί στά εξωτερικά. Τό βάρος νά τό ρίχνετε στήν μελέτη καί στήν
προσευχή.

Νά διαβάζετε τούς Χαιρετισμούς τής Παναγίας μας καί τήν Παράκλησί της. Τήν Κυριακή, τόν Κανόνα τού Ιησού Χριστού. Τήν Δευτέρα, τού Αγίου Αγγέλου. Τήν Τετάρτη καί Παρασκευή, τού Τιμίου Σταυρού.

Τό Σάββατο, τών Αγίων Πάντων. Πέντε αρετές σώζουν τόν άνθρωπο: Προσευχή, εγκράτεια, ελεημοσύνη, πτωχεία, μακροθυμία. Προσευχή, συντριβή, ταπείνωσι, εξομολόγησι. Θά περάσουμε δύσκολες μέρες, γιατί ο κόσμος δέν εξομολογείται, καί αυτοί πού εξομολογούνται δέν κάνουν καθαρά εξομολόγησι. Θά χαθή η πίστις από τούς ανθρώπους.

Έρχονται οι άνθρωποι καί λένε: Διάβασέ μου μία συγχωρητική ευχή. Βρέ τί λές; Χωρίς εξομολόγησι ευχή; Τί είναι αυτά; Λένε αυτά τά λέει ο Νεόφυτος. Όχι, δέν τά λέει ο Νεόφυτος. Ο Χριστός τά λέει.

Νά τηρήτε τήν νηστεία, νά έχετε προσευχή, ελεημοσύνη καί νά μή παραμελήτε τόν κανόνα σας. Η νηστεία είναι αγιότης. Είναι η ακρίβεια τής πίστεώς μας. Νά ζητάτε από όλους συγγνώμη καί νά τήν νιώθετε. Νά ταπεινωνόσαστε.

Ένα είναι τό μέλημά μας, πώς θά σωθούμε. Μέσον τής σωτηρίας μας είναι η ταπείνωσις. Γιά νά αποκτήσουμε τήν ταπείνωσι νά μή μιλάμε, νά μή θυμώνουμε, νά μήν αντιμιλούμε, νά μήν εκδικούμαστε.

Γέροντας της Κοζάνης Αρχιμ. Νεόφυτος Σκαρκαλάς (1917-2005)

Από το βιβλίο: «Όσιος Γρηγόριος» Περίοδος Β, έτος 2006 (Έκδοση Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος)