Που βρίσκεται η Τιμία Κάρα του Αγίου και Αποστόλου Θωμά;

2386

Η Τιμία Κάρα του  φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου, «ως πανίερον χρήμα και κειμήλιον ένθεον», «βρύουσα ιάσεις παντοδαπάς, τοις πιστώς ταύτη προστρέχουσι».

Η Αγία Κάρα είναι τοποθετημένη μέσα σε μια, κυκλοτερή, «εν είδει ποτηρίου», αργυρόχρυση θήκη ύψους 52 εκ. Πάνω από την Αγία Κάρα υπάρχουν, διασταυρούμενα δύο αργυρά ελάσματα, πάνω στα οποία είναι χαραγμένα τα εξείς:

«Η αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά». «Εάν μη ίδω εν ταίς χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλον».

Τα ελάσματα αυτά, των οποίων τα άκρα εφαρμόζονται σε αργυρή πλάκα, η οποία ευρίσκεται πάνω στη στεφάνη, συγκρατούν ολόκληρη την Αγία Κάρα, είναι δε στολισμένα από έξι ομοιόμορφα κοσμήματα εν είδη μικρών στεμμάτων αργυρεπιχρύσων μετά σμάλτων, καθένα από τα οποία φέρει από πέντε μικρά ρουμπίνια.

Η θήκη, επάνω, καλύπτεται με αργυρεπίχρυσο κάλυμμα, πάνω στο οποίο εικονίζεται ανάγλυφος η ψηλάφηση του Θωμά· πάνω στο ποτήριο παρίστανται ανάγλυφοι ο Ιησούς «εν τω μέσω κρατών επί της αριστεράς σφαίραν και διά της δεξιάς ευλογών», στα δεξιά Του η Θεοτόκος και γύρω-γύρω οι δώδεκα Άπόστολοι.

Στη βάση εικονίζονται, ανάγλυφοι επίσης, οι Όσιοι Σάββας και Χριστόδουλος, κάτω από τους οποίους είναι χαραγμένα τα εξείς: «Ομώνυμον φύλαττε Σάββα Θεόφρων πανευγενή άρχοντα Σερδάρην Σάββαν». «Χριστού σε δούλον ω Χριστόδουλε μάκαρ, παντοίας τηρείν βλάβης με ικετεύω».

Στην περιφέρεια της βάσης είναι χαραγμένα τα κατωτέρω: «Χριστού αυτόπτη μαθητή τω Διδύμω Θωμά προσάγει αναπόσπαστον δώρον, ο πανευγενής άρχων Σερδάρης Σάββας πατρίς Πάτμος, Φωκιανός δε τουπίκλην· 1817 Ιανουαρίου· εν Ιασίω της Μολδαυίας, επί Ηγεμονίας του Υψηλοτάτου Αυθέντου Σκαρλάτου Αλεξάνδρου Καλλιμάχη Β.Δ-Β.Δ. (Βοεβόδα)».

Η ευλάβεια και ο σεβασμός των Πατμίων, όπου και να ευρίσκοντο, για τα Όσια και τα Ιερά του Μοναστηριού μας και του Νησιού μας, ήταν ανεπτυγμένος στο έπακρο. Αυτό φαίνεται καθαρά από τα αναθήματα των ανθρώπων αυτών προς το Μοναστήρι μας, τα οποία διαφυλάσσονται «ως κόρη οφθαλμού», εις μνημόσυνον αιώνιον των Δωρητών και Ευεργετών.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Πάτμιος Σάββας Φωκιανός (στού Γροίκου υπάρχει η οικία της οικογένειας Φωκιανού), «προσήγε αναπόσπαστον δώρον» στον Απόστολο Θωμά, την περίτεχνη αυτή Λειψανοθήκη, για να τοποθετηθεί η Αγία Κάρα Του.

Διαβάστε ΕΔΩ τον βίο του Αποστόλου Θωμά